Gå til hovedindhold
Tilføj til min liste
Ikke set

Kardesim Benim

Fallback image
Hakan 30 yaþýnda alternatif müzik yapan ünlü bir sanatçýdýr. Sakin ve gizemli bir karaktere sahiptir. Her ne kadar magazinden uzak durmaya çalýþsa da kardeþi Ozan'la olan küslükleri magazinin ilgisini çekmektedir. Ozan ise 28 yaþýnda ünlü bir pop yýldýzýdýr. Abisinin tersine dýþa dönük, neþeli, esprili, konuþkan ve sosyal biridir. Ýki kardeþ yýllardýr küstür. Uzun zamandýr bir araya gelmemiþ, hatta babalarýnýn hastalýðýnda bile onu farklý zamanlarda ziyaret etmiþlerdir. Çocuk yaþta annelerini kaybettikten sonra düðün þarkýcýsý olan babalarý Erkan'la birlikte kasabalarda düðünden düðüne dolaþmýþ, yarý göçebe bir hayat yaþamýþlardýr. Anneleri öldükten sonra babasý Ozan'ýn tüm sorumluluðunu abisinin omuzlarýna yüklediði için Hakan erken yaþta büyümek zorunda kalmýþtýr. Ozan ise çocukluðun tadýný çýkarmýþ, Hakan'ýn yaþayamadýðý çocukluðu onun gözleri önünde doya doya yaþamýþtýr. Bu durum zaman içinde abi kardeþ iliþkisini zedelemiþ, ikisi de yollarýný zýt yönlere doðru çizmiþlerdir. Ýki kardeþi yýllar sonra bir araya getiren durumsa babalarýnýn cenazesidir. Son görevlerini yerine getirip bir an önce yollarýna gitmeyi düþünürken babalarýnýn onlara býraktýðý vasiyet her þeyi deðiþtirir.
Vurder selv filmen
Rating star
Rating star
Rating star
Rating star
Rating star
Rating star
Din bedømmelse: /6
Luk (Esc)

Siden kan ikke vises ordentligt

StreamingGuide fungerer ikke optimalt i denne browser. Skift venligst til en anden browser, fx Chrome, Firefox, Safari eller Edge, for at få den virkelige oplevelse.